Si ifra!

NUK skal være en trygg organisasjon for barn og unge. Derfor ber vi deg - medlem, tillitsvalgt, frivillig, foresatt eller pårørende - om å si ifra om kritikkverdige forhold i NUK. Det kan være brudd på NUKs ledererklæring for leirledere, oppførsel som går imot forventningsplakaten, eller som strider imot de katolske verdiene til NUK.  Man kan si ifra om det gjelder lokallaget eller de sentrale utvalg/redaksjoner i NUK, om det er et arrangement i regi av lokallaget eller NUK sentralt. Du kan også si ifra på vegne av andre.


Det viktigste er at du sier ifra om:

  • du (eller noen du kjenner) opplever noe hos oss som ikke er greit, føles ubehagelig eller er ulovlig
  • har forsøkt å si ifra, men opplever at du ikke blir hørt.

Du kan velge å være anonym. Du vil da få tildelt et brukernavn og passord slik at du på et senere tidspunkt kan logge deg på for å kommunisere med saksbehandler. Du kan være anonym så lenge du selv ønsker. Som anonym kan du få tilsendt brukernavn og passord på SMS eller e-post, og det er ikke mulig å spore deg etterpå. Når du kjenner deg trygg på at du blir hørt, kan du oppgi navn til din saksbehandler hvis du ønsker. Når/om du oppgir navnet ditt, kan du være trygg på at navnet ditt ikke blir kjent for flere enn de vi blir enige med deg trenger å vite det. Unntak er hvis det du forteller gjør oss veldig bekymret for din eller andres sikkerhet. Da har vi plikt til å si ifra til politi eller barnevernet. Om vi skulle bli så bekymret vil vi selvsagt si ifra til deg først.


Hva skjer nå?

Når du sender inn et varsel kan du velge hvem som skal motta det. Denne personen vil gjøre nødvendige undersøkelser og behandle varselet. Vedkommende vil holde deg informert om hvordan saken behandles og hva som skjer videre.Ønsker du å varsle med navn?

  • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
  • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

  • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
  • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
  • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym